VISIE & WAARDEN


FIFTY-ONE INTERNATIONAL


Fifty-one International is de eerste serviceclub die ontstaan is op het Europese vasteland en werd op 21 november 1966 te Waterloo opgericht.


Onder leiding van Richard KEGELART werd de nieuwe serviceclub opgericht met een enige organisatiestructuur en een eigen doel:

  • bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid.
  • bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
  • de gemeenschap dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen

Om de beweging een blijvende dynamiek te geven, werd een formule aangenomen waaraan zij ook haar naam heeft ontleend:

  • de gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 jaar niet overschrijden.
  • het aantal leden per club is beperkt tot 51.

Fifty-one International wil uitdrukkelijk internationaal zijn in de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft.
Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen zal Fifty-one zich inspannen voor een betere verstandhouding onder de mensen, door elkaar beter te leren kennen en zich in dienst te stellen van een gemeenschappelijk doel.
Momenteel is F.O.I. aanwezig in negen landen, verspreid over drie continenten.
Er zijn 105 plaatselijke Clubs.


Sedert 2016 profileren de Fifty-One clubs zich ook officieel als verdedigers van de Rechten van het Kind in de meest ruime zin van het woord en doen we er alles aan om aan deze fragiele en heel kwetsbare groep houvast te bieden en hulp te verlenen.

We zijn fier te dienen en te helpen daar waar nodig.

Fifty One International

Wilt u meer informatie van het de Fifty One International-gemeenschap.
Ga dan gerust eens kijken op hun website