PROJECTEN & GOEDE DOELEN

GOEDE DOELEN

Werkingsjaar 2022-2023

De Wereld van Indra VZW

De Wereld van Indra biedt krachtgerichte trajecten aan. Wij richten ons op minderjarige kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar waarbij schoollopen tijdelijk moeilijk verloopt.
Wij ondersteunen deze jongeren in een moeilijke periode en geven hen de kans om nieuwe interesses te ontwikkelen en hun motivatie te (her)ontdekken. Er wordt hen rust en ruimte gegeven om te groeien. Als einddoel streven wij ernaar dat de jongere weer beter kan functioneren binnen de vertrouwde schoolomgeving en/of zinvol kiest voor een andere opleiding. 

Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

Minor Dako Vzw

Bijeva VZW

BiJeVa verzacht kinderkansarmoede. Kinderkansarmoede gaat voorBiJeVa over het opgroeien van 6 - 12 jarige kinderen, met een uitloop t.e.m. 14 jaar, in een gezin dat moet leven in kansarmoede. Verzachten van kinderkansarmoede vraagt dan ook om het aanpakken van kansarmoede in het gezin.

Enerzijdshelpen wij de ouder(s) hun kopzorgen te verzachten en hun knelpunten op te lossen met het verstrekken van bijzondere bijstand. Die services omvattenonmiddellijke dienstverlening door aanpak van de dringende problemen, het gaat hier om de primaire behoeften zoals vervangen van versleten kledij en schoenen, een voedselpakket, een fiets of laptop ter beschikking stellen

Anderzijdszorgen wij dat hun kinderen meer erbij horen in de samenleving door het organiseren van activiteiten met als doel of als gevolg dat men zich kan ontspannen:


PROJECTEN

Rum For Charity

Vaderdag Bierpakket