Welkom ! 


De Fifty What ?  De Fifty-One ! 

Fifty-One international bestaat uit een internationaal netwerk van clubs die haar oorsprong kent in BelgIĆ«. 

Sedert de oprchting van de eerste club in Waterloo in 1966 geeft Fifty-One International structuur aan onze wil en onze inzet om minderbedeelden en hulpbehoevenden te helpen.

Om daadwerkelijk en financieel te kunnen bijdragen om sociale noden te helpen lenigen, organiseren we verschillende en verscheidene activiteiten die ons toelaten te steunen waar nodig.


Vriendschap, achting en verdraagzaamheid zijn de kernwaarden van alle Fifty-One clubs waar dan ook in onze club de vriendschap en de inzet voor sociale projecten en goede doelen de essentie vormen van ons engagement. 

WAT DOEN WIJ ? 

Door middel van acties en met eigen middelen trachten we elk jaar een substantieel bedrag in te zamelen voor de door onze club gekozen goede doelen. 

Tweewekelijks worden de koppen bij elkaar gestoken om activiteiten en projecten uit te werken waardoor we onze lokale goede doelen kunnen steunen en dit in een leuke en amicale sfeer. 

Ons engagement is niet louter financieel waar we immers waar het kan ook graag zelf aan de slag gaan om een verschil te kunnen maken voor projecten en steun in de zorg voor hulpbehoevenden


STEUN ONZE GOEDE DOELEN